logo

Programowanie

   Pasja programowania w połączeniu z surowymi warunkami, kiedy zaczynałem się go uczyć - zaowocowała dobrym fundamentem do zdobywania wiedzy (oraz masą nieprzespanych nocy). W czasach, kiedy królował DOS, poprawne wpisywanie komend w wierszu poleceń było na porządku dziennym. Zaprogramowanie komputera wymagało bezbłędnego pisania. Trzeba było często sprawdzać kod (przeważnie pisany najpierw na kartce), zatem dość szybko eliminowało się błędy. Dzisiaj, kiedy komputer kojarzy się tylko i wyłącznie z kolorowym pulpitem Windows i wszechobecnego automatycznego sprawdzania, poprawiania - proces uczenia się powinien być mniej uciążliwy. Jednak ta łatwość obsługi, wygoda ma swoją cenę. Łatwo jest o czymś zapomnieć, popełniając podstawowe błędy. Programy do pisania innych programów (czyli kompilatory) są wyposażone w graficzne interfejsy, które same w sobie czasem stanowią niezłą zagadkę.

Czasem okazuje, że do trudów nauki dochodzą dodatkowe stresy, związane z koniecznością poznania narzędzia.  Pomimo nowych, ładniejszych, łatwiejszych w obsłudze programów, uczenie się programowania - to dla początkującego pozostaje "droga przez mękę", gdzie wspólnym językiem programowania dla wszystkich takich osób, jest... język przekleństw pod adresem kompilatora.

   Wychodząc naprzeciw tym, którzy chcieliby poznać zagadnienie lub ugruntować swoją wiedzę, będę publikował informacje o aplikacjach, warte uwagi podręczniki lub informacje o zbliżających się szkoleniach.03. Użycie stałych i zmiennych PDF Drukuj Email

Czym jest stała?

   Dane w programach w Cobol'u są zapisywane w dwóch typach: stałych i zmiennych.

W programie HelloCobol w poprzednim artykule - została użyta stała - napis "Witam". W poprzednim programie nie ma możliwości edycji tego, co program ma wyświetlić, bez przerwania wykonania, edycji i ponownego uruchomienia. W efekcie tworzymy nowy program.

Zmieniony ( Wtorek, 17 Luty 2009 14:15 )
 
02. Pierwszy program PDF Drukuj Email

Czym jest program?

   Komputer wbrew pozorom jest  niewyobrażalnie głupim urządzeniem. Nie zrobi niczego dopóki nie dostanie precyzyjnego polecenia. Kiedy komputer jest po raz pierwszy uruchomiony, CPU (jednostka obliczeniowa) zaczyna przeglądać pamięć w celu odnalezienia instrukcji. Można przyjąć, że jest w stanie nieustannego odczytu.

   Komputer został tak zaprojektowany, że ta mała ilość pamięci jest trwała. Jej zawartość pozostaje niezmieniona nawet po odłączeniu zasilania. Ta trawła pamięć jest umieszczona w tym samym miejscu, z którego CPU rozpoczyna poszukiwania pierwszej instrukcji zaraz po włączeniu zasilania, zatem są to instrukcje wykonywane jako pierwsze. 

Ich zadaniem jest:

 • Test monitora.
 • Test klawiatury.
 • Test całej pamięci komputera i wyświetlenie wyniku testu na monitorze.
 • Test wszystkich urządzeń, które należy przetestować, łącznie z twardymi dyskami.
 • Wczytanie systemu operacyjnego do pamięci operacyjnej. System operacyjny jest głównym programem, kontrolującym podstawowe funkcje komputera i umożliwiającym innym procesom (uruchomionym programom) dostęp do zasobów, takich jak twarde dyski, drukarki, klawiatura i monitor. W praktyce, ten krok jest bardziej skomplikowany, ale główna zasada się zgadza. 
 • Uruchomienie pierwszej instrukcji systemu operacyjnego.

Czym jest język programowania?

   CPU spodziewa się napływu instrukcji jako kodów numerycznych. Kody numeryczne nie są zrozumiałe dla człowieka. Język programowania jest zbiorem instrukcji w języku Angielskim, które zawierają reguły (składnię) do zbierania razem instrukcji w celu stworzenia polecenia.

   Tłumacz zmienia Angielskie polecenia na kody numeryczne, które rozumie komputer. Najbardziej popularnym tłumaczem tego typu jest kompilator. Jest to program, który odczytuje Angielsko-brzmiące polecenia (zawarte w pliku z programem) i tworzy nowy, inny plik, zawierający zrozumiałe dla komputera - numeryczne kody poleceń.

Czym jest COBOL?

   COBOL - jest językiem programowania, zaprojektowanym specjalnie do rozwiązywania problemów biznesowych.

Pierwszy program - HelloCobol

//Początek.

 IDENTIFICATION DIVISION.
 PROGRAM-ID.   HelloCobol.
 ENVIRONMENT    DIVISION.
 CONFIGURATION  SECTION.
  DATA DIVISION.     
 WORKING-STORAGE SECTION.
 PROCEDURE DIVISION.     
 PROGRAM-BEGIN.
     DISPLAY "Witam".
 PROGRAM-DONE.
        STOP RUN.   
 END PROGRAM HelloCobol.

//Koniec.

Analiza kodu:

   Program w COBOL'u zawsze składa się z czterech dywizji. Te cztery dywizje zawsze mają te same nazwy:

 • IDENTIFICATION DIVISION - dywizja określa podstawowe informacje o programie. W tym przykładzie zawiera jedynie  PROGRAM-ID.   HelloCobol.
 • ENVIRONMENT    DIVISION. - dywizja określa środowisko, w którym proces ma działać. Podczas pisania programu należy stale pamiętać, że COBOL został napisany z myślą o uruchamianiu na wielu różnych typach maszyn. Ta dywizja ma wspierać różne typy komputerów. W tym przypadku program nie ma specjalnych wymagań, więc ta dywizja jest pusta.
 • DATA DIVISION.  - W tej dywizji należy mieszczać deklaracje struktur danych, na których program ma operować. Ten program nie operuje na żadnej danej (tylko wyświetla napis), stąd ta dywizja jest pusta.
 • PROCEDURE DIVISION. - W tej dywizji "toczy się życie". Tutaj zapisujemy wszystkie polecenia, które proces ma wykonać.Dywizja zawiera dwa paragrafy:
  • PROGRAM-BEGIN. - Tutaj zawarte jest polecenie: DISPLAY "Witam". - powodujące wyświetlenie napisu.
  • PROGRAM-DONE. - Tutaj zawarte jest polecenie: STOP RUN. - powodujące zaprzestanie wykonania programu.

Zapis kodu programu.

   Kod źródłowy programy w COBOL'u ma pięć obszarów, rozpoczynających się od lewej do prawej strony.

Pierwsze sześć znaków stanowi zapis numeru sekwencji i nie jest przetważane. Znak na pozycji siódmej jest nazywany znakiem wskazującym. Przeważnie jest on pusty. Jeśli tam się znajduje znak gwiazdki - *, wszystko pozostałe jest ingorowane przez kompilator. Można w ten sposób umieszczać komentarze w kodzie. Cztey znaki (od 8 do 11) nazywają się: "obszar A". Dywizje i paragrafy (i sekcje) muszą zaczynać się w obszarze A. Dobrym zwyczajem jest zaczynanie diwizji i sekcji i nazw paragrafów w 8 kolumnie. Znaki na pozycji od 12 do 72 są nazwane obszarem B. Wszystkie sekwencje muszą zaczynać się i kończyć w obszarze B. 

   czyli:

IDENTIFICATION DIVISION.

 numer sek.
  obszar A
 obszar B
                             
 12
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 19
20 ...
                            
        ID
EN
T
I
F
I
C
A
T
I
O
N
 D
I V
I
S
I
O
N
.
                  
        PR
O
G
R
A
M
-
I
D
.
 H
e
l
l
o
C
o
b
o
l
.
                   

 Zatem pisząc program - należy zwracać uwagę nie tylko na właściwą pozycję wiersza, ale również na ilość znaków odstępu od lewej strony pliku (min. 7).

Zmieniony ( Wtorek, 17 Luty 2009 14:09 )
 
01. Wprowadzenie PDF Drukuj Email

Witam,

    Niniejsze szkolenie jest oparte na tłumaczeniu wprowadzenia do Cobol', zamieszczonego na stronie:

    http://platon.lacitec.on.ca/~jlemoe/Cobol/Materiel/Cobol/Manuel/ch01/ch01.htm. 

   COBOL (ang. COmmon Business Oriented Language) ? język programowania wysokiego poziomu. Został on stworzony z głównym przeznaczeniem do prac programistycznych w dziedzinach ekonomii i biznesu.

COBOL jest jednym z najpopularniejszych i najczęściej używanym językiem programowania na świecie. Według szacunków Gartner Group z 1997 istniało wówczas ok. 240 miliardów linii kodu napisanego w COBOL-u, ok. 90% światowych transakcji finansowych jest przetwarzanych przez programy napisane w COBOL-u.

   Program - jest zapisem instrukcji, które mają być uruchomione w systemie operacyjnym. 

   Proces - jest uruchomionym programem.

 

Zmieniony ( Poniedziałek, 16 Luty 2009 13:27 )
 Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Template, pop3/imap e-mail accounts. Valid XHTML and CSS.